Geo overal

Meer dan 80% van de beschikbare informatie bevat een locatie-component. Met geo-informatie creëer je overzicht en inzicht. Het is eigenlijk vreemd dat binnen informatiemanagement, geo nu pas in opkomst is. 

Geo-informatie: We zitten er bovenop

Wat is geo-informatie. In Nederland zitten we er letterlijk bovenop. Van elke vierkante meter in ons land weten we wie de eigenaar is, wat de grondsoort is, hoe diep het water zit, of er leidingen in de grond liggen, bij welk perceel het hoort, of er een bedrijf gehuisvest is en of dit bedrijf een vergunning heeft voor bepaalde activiteiten, of er een gebouw op staat, of het om een stoep of een straat gaat, of er een lantaarnpaal staat, of het in de bebouwde kom ligt of in het buitengebied, tot welke provincie, gemeente, wijk, postcode het behoort etc, etc. 

Geo-informatie noemen we dat. Nou leuk, maar wat hebben we daar aan?

De voordelen van Geo-informatie 

Dat die informatie er is heeft veel voordelen. Zo weten netwerkbeheerders waar hun leidingen in de grond liggen. Handig om te weten als je een lek wil opsporen. Daarnaast weten we dus ook dat als we gaan graven, we rekening moeten houden met wat er in de grond ligt. Niet fijn als je een gasleiding kapot trekt, gevaarlijk zelfs. Maar ook voor onderhoud van objecten, bijvoorbeeld lantaarnpalen of stoplichten, of voor het maaien van bermen is het belangrijk dat je de exacte locaties kent. Dan weet je hoeveel het er zijn (hoeveel lampen heb je nodig ter vervanging) of hoeveel vierkante meter je moet maaien.

En bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk wil je weten of er mogelijk verlies is van natuur of dat je wil gaan bouwen op grond van archeologische waarden. Daar houden gemeenten rekening mee in hun bestemmingsplannen. Als je voorzieningen moet aanleggen dan wil je ook weten hoeveel mensen er in de buurt gaan wonen.

En nog een paar voorbeelden

Een gemeente wil weten waar en wanneer er een sportevenement wordt gehouden. Als in de buurt de weg opengebroken is, kan dat het evenement hinderen, denk bijvoorbeeld aan een marathon.

Daarnaast wil een gemeente graag weten wie er in de buurt wonen om de bewoners op de hoogte te brengen als ze hinder gaan krijgen bij wegwerkzaamheden in de wijk. 

Nog een ander voorbeeld: Als je windmolens wil gaan plaatsen moet je met veel omstandigheden rekening houden; dan is kennis van de omgeving essentieel om een goed besluit over plaatsing te kunnen nemen.

GIS en GEO-ICT

Alle deze informatie over de (openbare) ruimte zit in Geografische Informatie Systemen (GIS) en ruimtelijke databases. Veel van die systemen zijn met elkaar verbonden door zogenoemde online services. Dat maakt het mogelijk om de informatie bij elkaar te brengen op een kaart en tot kennis te maken.

Kennis waar men in de praktijk veelvuldig gebruik van kan maken, zowel op kantoor maar ook op locatie, in een app op je telefoon of tablet.

De voordelen van geo-informatie

Meer dan 80% van de beschikbare informatie bevat een locatie-component. Het is eigenlijk vreemd dat binnen informatiemanagement, geo nu pas in opkomst is. Waarom is het nog geen gewoongoed om zaken, documenten en andere (basis)informatie te koppelen aan de betreffende locaties?

Door het toepassen van geo-informatie is het goed mogelijk om gegevens te relateren aan objecten en percelen. Hierdoor is in één oogopslag te zien wat er speelt binnen een wijk, buurt of gemeente. Door de inzet van geo-informatie is een data-gestuurde aanpak voor handen, op basis van deze gegevens zijn analyses, presentaties (BI-gerelateerd) en visualisaties mogelijk.


Wat is geo-informatie?

Alle informatie die plaatsgebonden kenmerken bevat, kan worden beschouwd als geo-informatie. Het gaat daarbij om een verwijzing naar een plek op de aarde. Dit kan een fysiek object zijn, zoals een gebouw of kanaal, een administratieve eenheid, zoals een gemeente of postcodegebied of een abstract gegeven als ‘woonomgevingbeleving’. Het kan ook gaan om bewegende objecten, met een dynamische locatie, of om vluchtige informatie zoals een sensormeting die op een bepaalde plek gedaan is. Je kunt geo-informatie gebruiken om verschillende typen van informatie over een locatie aan elkaar te relateren en te integreren. Op basis van het hierdoor verkregen inzicht kunnen mensen veel effectiever beslissingen nemen. 

Geo-informatievoorziening, vaak tot GIV afgekort is het brede terrein van inwinning van data tot het gebruik:  themagericht, bedrijfsbreed en procesgericht.

Verbeterde Communicatie & Samenwerking

Mobiele applicaties voorzien medewerkers met een handige, gecentraliseerde tool voor samenwerking: 

gebruikers kunnen informatie en inzicht delen op en over elke locatie. 

Toegespitste applicaties verbreden het bereik van ingenieurs en beheerders door het inzichtelijk maken van de locatie van technici en waar ze aan werken. Dit zorgt ervoor dat werkzaamheden in real-time kunnen bijgestuurd worden waar nodig.

De inzet van geo maakt het mogelijk om zaken, documenten, basisgegevens en andere gegevens op eenvoudige wijze bijeen te brengen in een kaart. Door een objectgerichte of perceelsgerichte aanpak krijgt een medewerker bijvoorbeeld snel inzicht in welke zaken er in de omgeving spelen, wat de status hiervan is en welke deelzaken, gerelateerde en vervolgzaken aan die hoofdzaak zijn gekoppeld. Dit zonder daarvoor diverse zaaklijsten en werkvoorraden door te nemen.

De meerwaarde is het inzicht dat er vaak meerdere zaken op één object (bijvoorbeeld een huisadres) lopen. Bovendien is de historie van een object op deze manier eenvoudiger terug te vinden. Daarnaast kunnen lopende zaken in de buurt worden bekeken of dat er meerdere zaken spelen over hetzelfde onderwerp.

Naast het geografisch weergeven van zaken of objecten, kan op eenvoudige wijze onderliggende informatie in kaart worden gebracht. Zo is nuttige informatie vanuit basisregistraties zoals bijvoorbeeld BAG, WOZ, BGT, NHR en kadastrale gegevens in informatieve kaartlagen aan te bieden.

Het benutten van de geocomponent heeft dus meerdere voordelen. In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid tot geografisch bevragen en filteren van informatie. In de dagelijkse praktijk is ‘locatie’ in veel gevallen een logisch vertrekpunt bij het raadplegen van informatie. Door de sterke toename van de hoeveelheid dynamische informatie, zal het filteren hiervan op basis van locatie de komende jaren steeds belangrijker worden.


Daarnaast levert het in kaart brengen van informatie meer inzicht op, doordat een kaartweergave verbanden laat zien die in puur administratieve (zaak)systemen niet zichtbaar zijn. Hierdoor komen verschillen of juist overeenkomsten – bijvoorbeeld tussen buurten of wijken – duidelijker aan het licht.

Vooral bij het ontwikkelen en onderbouwen van beleid kan dit een grote meerwaarde zijn. Uiteraard geldt hierbij wel dat het van belang is de juiste verbanden te leggen. Hiervoor is inhoudelijke kennis nodig, in combinatie met geo expertise.

Architecten, ingenieurs, aannemers en asset owners gebruiken GIS-oplossingen om workflows te verbeteren, projecten meer context te geven en de samenwerking tijdens het gehele projectproces te optimaliseren. 

Vergroot efficiëntie, verkrijg inzichten en versterk de betrokkenheid met kaarttoepassingen in projectteams. Voeg GIS toe aan het ontwerp om projecten in hun context te begrijpen. Locatie-informatie versterkt de manier waarop we plannen, ontwerpen, bouwen en werken in zowel de gebouwde omgeving als in natuur en landbouw .

GIS helpt om slimme communities en bouwwerken voor de toekomst neer te zetten.  

Vastgoed en assets.

Overheden en grote organisaties beheren een geografisch verspreid portfolio aan vastgoed en assets. 

Een universiteit, bijvoorbeeld, heeft tientallen academische gebouwen, studenten-faciliteiten, onderhoudsgebouwen en kantoren. 

Een luchthaven bevat terminals, indoor transport, vliegtuighangars en controletorens. 

De assets van een openbaar vervoerder, zoals bijvoorbeeld ProRail, zijn mogelijk nog complexer: duizenden en duizenden assets die vaak met elkaar verbonden zijn en 24/7 operationeel zijn. 

Assets die actief zijn in vaak druk bevolkte of gebouwde gebieden én die zich bovendien in drie dimensies 

bevinden, waaronder ook ondergronds.

Overzicht behouden binnen een portfolio van deze grootte vereist een krachtig en volledig systeem dat gigantische hoeveelheden data kan beheren. Vastgoed alleen al bevat informatie over contract,  eigendom, plattegrond, leidingen, energiegebruik, bestemming, onderhoudsgeschiedenis en nog veel meer.

Het in kaart brengen van assets en vastgoed op grote schaal onthult hoe en waar faciliteiten in lijn liggen met operationele doelen. Indoors en ondergrondse kaarten tonen waar problemen ontstaan en waar actie vereist is. 

Operations managers kunnen simpelweg op de kaart klikken om essentiële informatie over assets, voertuigen en gebouwen weer te geven, ongeacht waar ter wereld ze zijn. Kaarten schalen trouwens mee, wat ervoor zorgt dat beheerders op elk niveau de belangrijkste informatie en KPI’s kunnen weergeven en relaties kunnen visualiseren die hen helpen problemen op te lossen. 

Wat is GIS?

GIS staat voor geografisch informatiesysteem. Een GIS maakt het mogelijk om diverse gegevens (data) te beheren, analyseren en te delen met anderen. 

GIS is geworteld in de geografie, waarbij locatie ten grondslag ligt aan de integratie van vele soorten data. Door de data via een actuele kaart te delen, worden complexe gegevens beter zichtbaar en visueel aantrekkelijk gemaakt. Zo onthult GIS diepere inzichten in data, zoals patronen, situaties en relaties, waardoor gebruikers slimmere beslissingen kunnen nemen.

Honderdduizenden organisaties over de hele wereld maken gebruik van GIS. Ze analyseren data, delen informatie, lossen complexe vraagstukken op en communiceren de resultaten. Een geografische aanpak maakt een verschil! 

Zo kun je met GIS onder andere:

Data visualiseren: Wat is de actuele situatie? 

Hoe verhouden getallen zich tot elkaar?

Trends herkennen

Met locatie-analyses ontdekt u geografische patronen in uw data. Weten is beslissen! 

Retailers gebruiken GIS om te bepalen waar ze een volgende vestiging moeten openen.

Veiligheidsdiensten reageren op incidenten met behulp van GIS

Ontdekken en reageren

Met de analyse van realtime datastromen weet u wanneer u in actie moet komen. 

Voorbeeld: Om overstromingen te voorkomen wordt de komende dertig jaar in Nederland 1300 kilometer aan dijken versterkt.

Data inwinnen

Op welke locatie zijn veel mensen? Is daar nog plek of kun je beter naar een andere locatie gaan? GIS helpt

Samenwerken

Een open dataplatform zorgt ervoor dat informatie op een centraal punt verzameld wordt en inzichtelijk is voor iedereen. GIS is de basis van een smart city.

Analyseren

Met GIS kun je eenvoudig data analyseren. Zo leidt het gebruik van Handelsregisterdata in gebiedsanalyses tot waardevolle inzichten voor planvorming.

Zo werkt een GIS

GIS-technologie gebruikt tools die gebaseerd zijn op de wetenschap van geografie om de wereld beter te begrijpen en beter te kunnen samenwerken. Dit helpt mensen om een gezamenlijk doel te bereiken: vanuit allerlei typen data nuttige informatie halen. De data kan uit verschillende systemen komen. De locatie brengt deze data samen.  

Informatie creëren begint met data, waarna analyse kan plaatsvinden. Dit leidt tot een visualisatie (kaart) en ten slotte tot het delen van de visualisatie via een app.

Data

De meeste data is te herleiden naar een plaats op aarde. GIS brengt veel typen data samen, bijvoorbeeld uit spreadsheets of tabellen. Een GIS is een krachtig middel om data in op te slaan en nieuwe data te registreren.

Analyse

Er zijn heel veel voorbeelden van geografische analyses: data generaliseren, hotspots vinden, objecten meten, situaties vergelijken, verspreiding duiden, nabijheid vaststellen, aan de hand van criteria routes en locatie bepalen, trends onderscheiden, modellen uitwerken, enzovoorts.

Kaarten

Kaarten vormen de geografische visualisatie van de datalagen en geografische analyses. De kaarten die een GIS maakt zijn actueel, snel en van de hoogste kwaliteit. De gemaakte kaarten kunnen eenvoudig worden gedeeld met anderen of in een app worden gebruikt. 

Apps

Met apps is het mogelijk om GIS relevant te maken voor een persoon. Specifieke apps zijn er voor elk niveau, voor een bepaalde rol en context. De app draagt effectief bij aan het hebben van overzicht (strategisch), optimaliseren van werkprocessen (tactisch) of ondersteunt de werkzaamheden (operationeel).

In de snel evoluerende wereld van geo-informatie speelt het op orde hebben van geo data een cruciale rol, met name in relatie tot basisregistratie. Deze whitepaper verkent de voordelen van nauwkeurige en goed beheerde geo data en de impact ervan op de basisregistratie. Het belang van een geoptimaliseerde geo-informatievoorziening komt duidelijk naar voren in de efficiëntie, betrouwbaarheid en waarde die het toevoegt aan uiteenlopende sectoren.

Betrouwbaarheid van Basisregistratie

Een nauwkeurige basisregistratie is de ruggengraat van effectief overheidsbeheer en diverse zakelijke processen. Geodata speelt hierin een sleutelrol, omdat het de ruimtelijke context toevoegt aan de informatie. Door geo data op orde te hebben, wordt de betrouwbaarheid van basisregistratie geoptimaliseerd. Locatiegegevens worden nauwkeurig gekoppeld aan relevante informatie, waardoor besluitvorming wordt versterkt en risico’s worden verminderd.

Ruimtelijke Analyse en Besluitvorming

Het op orde hebben van geo data opent de deur naar geavanceerde ruimtelijke analyses en besluitvormingsprocessen. Bedrijven en overheidsinstanties kunnen profiteren van de inzichten die voortkomen uit de juiste interpretatie van geo data. Of het nu gaat om locatiegebaseerde marketingbeslissingen, stadsplanning of natuurrampenbeheer, de mogelijkheden zijn grenzeloos. Een solide basisregistratie, ondersteund door goed beheerde geo data, biedt een robuuste fundering voor deze cruciale processen.

Efficiëntie en Kostenbesparing

Een geoptimaliseerde geo-informatievoorziening draagt bij aan operationele efficiëntie en kostenbesparing. Door geo data op orde te hebben, kunnen organisaties hun middelen effectiever inzetten. Logistieke processen worden geoptimaliseerd, transportkosten worden verminderd en onderhoudsplanning wordt geïnformeerd door de ruimtelijke context. Dit leidt niet alleen tot een verhoogde efficiëntie, maar ook tot substantiële kostenbesparingen op de lange termijn.

Toekomstbestendigheid en Innovatie

In een wereld waar technologische innovatie centraal staat, is het op orde hebben van geo data essentieel voor toekomstbestendigheid. De integratie van geo-informatie in opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en Internet of Things opent nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Organisaties die hun geo data goed beheren, zijn beter gepositioneerd om te profiteren van deze technologische vooruitgang en kunnen snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.